Om de behandelingen zo efficiënt en prettig mogelijk te laten verlopen willen wij u graag  vooraf enige informatie geven.

Wij vragen u:

Uw afsprakenkaartje elke behandeling mee te nemen.

Uw verzekeringspolis na te lezen wat betreft het aantal  behandelingen wat vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Indien de kosten niet meer vergoed worden door  uw verzekering zal de verzekeraar of de praktijk het betreffende bedrag bij u in rekening brengen.

U blijft verantwoordelijk voor deze gemaakte kosten! Vanuit hygiënisch oogpunt steeds zelf voor een groot badlaken te zorgen.

Indien u wordt doorgeschakeld naar het antwoordapparaat uw naam en telefoonnummer duidelijk in te spreken. Wij bellen u dezelfde dag nog terug.

Afmeldingen 24 uur van tevoren door te geven, zodat wij een andere patiënt op de vrijgekomen plaats kunnen inplannen. In de wachtruimte plaats te nemen tot u door ons persoonlijk wordt opgehaald. Begrip te hebben als u enkele minuten moet wachten. We weten dat ook u zich heeft moeten vrijmaken voor een behandeling, dus we proberen een wachttijd te vermijden.

 

Heeft de oefentherapeut u niet binnen 10 minuten na de afgesproken tijd opgehaald, dan gelieve op de deur van de behandelkamer kloppen.

Uw verwachtingen t.a.v. de behandelingen kenbaar te maken.  In uw eigen belang vragen te blijven stellen en de veranderingen in uw klachtenbeeld bij iedere nieuwe behandeling aan te geven, dus ook de ongemakken die u thuis  ondervindt of op uw werk. Deze informatie geeft ons meer inzicht in uw aandoening.  Ter ondersteuning van het behandeleffect onze adviezen serieus te nemen en op te volgen.  Pas na overleg met uw oefentherapeut (op het einde van de behandelreeks of tussentijds) contact op te nemen met uw (verwijzend) arts (huisarts/specialist). Het is mogelijk dat u van ons een verslag mee krijgt met daarin alle relevante gegevens over de  door u ondergane behandelingen.

Wat staat u te wachten?

De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek waarbij  we uw klachten inventariseren. Aan de hand hiervan wordt een specifiek op uw aandoening gericht behandelprogramma opgesteld en gemotiveerd. Vraag aan uw behandelend oefentherapeut wat u kunt verwachten van de behandeling(en).

Indien in een bepaald stadium van de therapie uw klachtenbeeld daar aanleiding toe geeft en uw behandelaar dit wenselijk acht, kan hij of zij besluiten advies in te winnen bij een collega uit onze praktijk of u zelfs een aantal keren door deze collega te laten behandelen.
Door deze wijze van werken wordt optimaal gebruik gemaakt van de aanwezige deskundigheid in onze praktijk.  Door de behandelresultaten nauwkeurig te evalueren en steeds op het juiste moment de therapie aan te passen aan de veranderingen in uw klachtenbeeld hoeft niet elke behandeling precies hetzelfde te zijn als de vorige. Dit geldt ook voor de adviezen en/of leefregels en oefeningen die u van ons meekrijgt.

U wordt uitgenodigd uw mening te geven over alle zaken die uw behandeling aangaan (via  www.qualizorg.nl).  Wij stellen ons open voor constructieve kritiek waarbij het uitgangspunt is zowel voor u als voor ons een nog betere en efficiëntere wijze van patiëntenbehandeling te verkrijgen.
Zonder uw toestemming zullen wij geen informatie over uw aandoening aan anderen dan uw verwijzend arts geven.

Wij gaan er vanuit dat u zich kunt vinden in deze voor ons gebruikelijke wijze van werken en hopen op een prettige samenwerking met u.

 

Spring naar toolbar