Wat kunt u verwachten van de slaapoefentherapeut?
De behandeling door een slaapoefentherapeut richt zich op het wegnemen van uw slaapprobleem.     Een slaapoefentherapeut helpt mensen door middel van bewustwording en gedragsverandering. Het  slaapprobleem wordt gezien als een onderdeel van uw algemeen dagelijks functioneren en andere klachten die overdag een rol spelen. Zowel uw dag als uw nacht nemen we in onze 24-uurs aanpak onder de loep.

Systematisch worden uw onderliggende redenen van uw klachten en het slaapprobleem inzichtelijk gemaakt, aangepakt en opgelost. U leert adequater en rustiger om te gaan met de gevolgen van uw slaapprobleem waardoor stress vermindert en u uit de vicieuze cirkel komt van slecht slapen. Uitleg en praktische tips worden gecombineerd met ontspanningsoefeningen en cognitieve therapie. De  behandeling kunt u zowel individueel als in groepsverband volgen. (in de leeftijd van: 0 tot 80+)

Hoe ziet de slaapbehandeling eruit?
•  Intake: U krijgt de eerste keer een intake waarbij uw persoonlijke verstoorde slaappatroon en de
       verbanden met uw klachten helder worden gemaakt.
•  Vragenlijsten: U zal 1 of meerdere vragenlijsten moeten invullen om uw klachten meetbaar en      
       inzichtelijk te maken en de vorderingen in de loop van de behandelingen te kunnen volgen.
•  Behandeldoel/plan: De slaapoefentherapeut maakt samen met u een behandeldoel en behandelplan
       waarmee u beiden verwacht de problemen te kunnen oplossen.
•  De behandelingen: De behandelingen die hierna gaan volgen, geven vorm en inhoud aan dit
       behandelplan. De behandelingen zullen gericht zijn op de punten die hierboven aan de orde zijn  
       gekomen.
•  Eindrapportage: Na afsluiting van de therapie zal een eindrapportage naar uw huisarts of specialist
       worden gestuurd. Indien nodig zal ook tijdens de behandelperiode een rapportage gestuurd
       worden bij bijv. een controle-afspraak.

Alle slaapoefentherapeuten hebben een erkende paramedische opleiding (oefentherapie  Cesar/Mensendieck) gevolgd en zijn inschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.
Daarnaast hebben zij verplichte cursussen afgerond om slapeloosheid te behandelen volgens de laatste wetenschappelijke inzichten, zodat u kunt vertrouwen op kwalitatief hoogwaardige zorg.

Individuele behandeling
Wanneer u kiest voor individuele behandeling bepaalt u samen met uw slaapoefentherapeut de inhoud en de duur van de behandeling, waarbij rekening wordt gehouden met uw eigen wensen en behoeften.

Vergoeding
De individuele behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering voor Oefentherapie Cesar/Mensendieck. Voor de groepsbehandelingen wisselt dit per zorgverzekeraar. Check uw polis voor de geldende voorwaarden en tarieven of informeer bij uw therapeut. U kunt rechtstreeks naar de slaapoefentherapeut komen, u heeft dus geen verwijsbrief van uw arts nodig, maar dit mag wel.

De meeste slaapoefentherapeuten zijn aangesloten bij de volgende netwerken:

SlaapSlim.nu

Slaapoefentherapie.nl

SlaapoefentherapieTwente

Slaappoli ZGT Hengelo

Slaapoefentherapeut zoeken: https://www.slaapoefentherapie.nl/slaaptherapeut

Spring naar toolbar