Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat oefentherapie een goede behandeling is als rugpijn al langer dan zes weken duurt. Ook bij nekpijn is oefentherapie een nuttige behandeling. Verdere toepasbaarheid is toegelicht bij de Indicaties.

Door wie wordt het toegepast?

Deze therapie wordt toegepast door Cesar- en Mensendiecktherapeuten. Deze is geregistreerd in het kwaliteitsregister voor paramedici. De oefentherapeut hanteert bij de uitoefening van het beroep de grenzen van de eigen deskundigheid en bekwaamheid binnen het beroep

Deze therapie is in principe voor iedereen geschikt. Er zijn geen bijwerkingen en risico’s bekend.

 Basisgedachte:

Mensen lopen, gaan zitten, staan op. Mensen bukken, tillen, springen. Iedereen doet dit op zijn eigen manier, maar niet iedereen gebruikt bij dezelfde beweging dezelfde spieren in dezelfde mate.

Het zijn bewegingen die zo vanzelfsprekend zijn geworden, dat we er niet of nauwelijks over nadenken. Totdat er iets misgaat. Misschien heeft u verkeerd getild en heeft u daardoor nu pijn in uw rug, of heeft u uw buikspieren verwaarloosd en uw rug overbelast. Of heeft u jarenlang alles op één spier gezet, terwijl u er drie of vier had kunnen gebruiken.

Bewegingen worden “goed” genoemd als o.a. uw spieren daarbij op hun best samenwerken en uw gewrichten op de juiste manier worden belast.

Wat er ook gebeurd is, als u bereid bent zelf iets te doen aan uw pijnklachten, kunnen de oefentherapieën Cesar en Mensendieck  goede behandelingsmethodes voor u zijn.

Een optimaal grondpatroon van bewegen is aan te wijzen en dat iedereen goede houdings- en bewegingsgewoonten kan ontwikkelen via een gericht leerproces.

 Info: www.vvocm.nl

Spring naar toolbar